Türkiyede Atletizmi Başarılı Buluyormusunuz


Gözlem Odasının Programı

NM .Atl .Eğ  Vkf  yüksek Atletizm potansiyeli barındıran ve TAF’ın  ulaşmakta zorluk çekebileceği alanlarda varlık sürdürdüğüne inandığımız yeteneklerin bir an evvel Atletizme kazandırılmasına yönelik YETENEK GÖZLEM ODASI PROGRAMI  çerçevesinde iki ayrı alanda gerçekleşecek iki ayrı faaliyeti hayata geçirmektedir.

 • Okullar alanı  (  5 YILDIZ +  BEBESTAD + 10 ADIM )
 • Toplumsal alan  (  BEBESTAD + SOKAĞIMSTAD  )

GÖZLEM  ODASI  Üniversitelerimiz uzmanlarından ve Atletizm kökenli eğitimcilerden oluşan  yüksek yetkinlikte bir kadroyu barındıracaktadır.

Amaç, TAF’ın  2012 ve sonrasını hedefleyecek eylem planlarını desteklemek üzere verimli bir sporcu kaynağını yaratmak, mahalleden de geçerek, Okuldan Üniversiteye kadar  12-18  yaş dilimindekilerin yetenek gelişimini sağlamak ve bunların aralıksız takibini gerçekleştirecek  bir programı yürürlüğe koymaktır.

BEBESTAD  küçüklerin Atletizmi keşfedeceği ve Atletizmcilik oynayacakları geniş alan olarak görev yapacaktır.

SOKAĞIMSTAD  KAVRAMI : 1 No’lu  Olimpik  Spor olmaya devam ettiğini vurgulamak bakımından Atletizmin sürekli olarak toplumun gözü önünde tutulmasına, erişkinler dahil farklı yaşlardaki kişilerin  farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek faaliyetler içermesine, bunların Yerel Yönetimlerle işbirliği çerçevesinde Stadyum dışı mahallerde sergilenmesine özel önem verilecektir.

Program, katı kurallar çemberine hapsedilmiş ciddi çehreli Atletizmin yerine, her kesimden kitlelerin rahatlıkla kucaklanabileceğı, görsel renklilikle bezenmiş bir çevrede neşeli, rahat, eğlence ağırlıklı faaliyetler sunan  bir anlayışı ikame etmektedir. Atletizmin Topluma geniş çapta açılması yolunda  alınması mutlaka. gerekli bir dönemeçtir.

Bu alanda testler ayrı ayrı faaliyet kümeleri halinde

 • Sürat Atölyesi :  30 m 
 • Atmalar Atölyesi :  Sağlık Topu atma  ( Kızlar, 3 kg;  Erkekler 4 kg)
 • Mukavemet Atölyesi :  800 m ila 1 km (mümkün olduğunda)
 • Atlamalar Atölyesi : 3 Adım Atlama veya 5’ li atlama
 • Atletizm güzergahı  (ölçülecek kabiliyetler : Motor yetenek,  maharet denemeleri artı /veya    
 • 10 Adım testleri halinde uygulanır
 • Kondisyon atölyesi

Çocukları ile birlikte gelen anne ve babalar için  Atletizm temeline    dayalı egzersizler    yapmalarına imkân veren 30 dakikalık süreli seanslar. ( Aynı faaliyet branşlarının  büyüklere  ve küçüklere göre  uyarlanmış biçimleriyle )

Sokakstad Çalışma seanslarında malzeme kullanımı asgari düzeydedir.. Seanslar 45 dakika ile sınırlı tutulur.

Her katılımcıya bir TAKİP KARTI verilir. Çalışma Atölyelerinde 10-16 yaş dilimindeki gençlerin çabukluk,  dayanıklılık, esneklik......  gibi durumları  belirlenir ve belli aralıklarla yapılacak çalışma seansları sırasında elde ettikleri sonuçlar Takip Kartlarına kaydedilir. Bu sonuçlar aynı zamanda Gözlem Odası arşivlerine de geçirilir.

(Bebestad  -  5 Yıldız gözönünde  bulundurarak kendi şartlarımıza göre  belirlenmek üzere) Birinci  ve İkinci Devre Karşılaşmaları   ) bitiminde ...........  doğumlu  ......... kişi tespit edilerek 2012  veya 2016 Olimpik Yolcular Grubu oluşturulur. Bu Grup Gözlem  Odasının özel takibine alınır.ve Odanın uygun göreceği mutad veya özel şekilde ister Grup içi ister Grup dışı olarak  düzenlenmiş tüm faaliyetlere katılır.

 • Birinci kademenin  bitiminde (bir kademe  birkaç yarışmayı kapsar) tüm kategorileri içeren bir değerlendirme ile  “...... Kademenin Genç Yeteneği ”  belirlenir.
 • İkinci Kademe bu sefer tüm Yarışmaları kapsar ve “Yılın  Genç Yeteneği” belirlenir . 

( Eşitlik halinde çözüm ? )

Olimpik Yolcular Grubu. takip eden yıllar  süresince, her yıl  tüm yıl performansına göre belirlenecek olan en iyi   Genç Yetenekler’ in kendilerine katılmasıyla sayıları (1000 ‘e  ? )  ulaşabilir. ( Bu sayı yıllar içinde değişkenlik gösterebilir )  Bu Grup Milli Takımlar Hazinesini oluşturacak. (ve yaz aylarında TAF  ‘ ın  kendileri için düzenleyeceği Eğitim Kamplarına sayı ve yapılanma  ihtiyacına uygun biçimde alınmaları nasıl sağlanabilir ? ).

14-15 yaşlarında ve henüz çok branşlılık çağı yaşamakta olan bu gençleri yüksek performans güzergâhına yerleştirmek suretiyle onları en uygun branş istikametinde yönlendirmiş olmaktan başka  antrenörleri ile eğitimsel  bir diyalog kurulmuş olacaktır.

( TAF - yerli ve yabancı antrenör konuları )
Bu gençlerle yapılacak  çalışmaların içeriği sadece antrenmanla sınırlı tutulmayarak eğitim konularını da içerecektir.

Sitemiz bugün (27) kez, toplamda (157059) kez ziyaret edilmiştir.
Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sitenin tüm hakları Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı'na aittir. Sitedeki video ve fotoğrafların izin alınmadan
kopyalanması ve kullanılması,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur