Türkiyede Atletizmi Başarılı Buluyormusunuz


IAAF Programı
Program Sunuşu
 
Aşağıdaki satırlar IOC (Uluslararası Olimpyat Komitesi) ve IAAF(Uluslararası Atletizm Federasyonu ) tarafından 2000 yılından bu yana benimsenmiş olan felsefenin ve IAAF ın bu doğrultuda hazırlatmış ve tavsiye etmiş olduğu örnek program, gençler için Atletizmin uygulaması alanında önemli bir reform niteliği taşımaktadır.
 
 
 
Yenilikçi görüşün dayandığı ilkeler
 
Çocuklar oyunda boy ölçüşmekten ve akranlarıyla kıyaslaşmaktan hoşlanırlar. Atletizm, içerdiği çeşitli yarışma alanları sebebiyle bu tarz etkileşime meydan veren mükemmel bir ortamdır.  Atletizmi çocuklar için albenili bir faaliyet haline getirmek, onları oynamaya teşvik eden öğelerle donanmış programlar oluşturmak bu sporun yöneticilerine düşen görevdir.  Oysa sporumuzda çocuklar için düzenlenmiş yarışmalar, erişkinlere ait yarışmaların birer minyatür kopyası gibidir. 
 
Büyükler atletizminde olduğu gibi, yarışma şartlarının standartlaşması, genelde çocukları ihtisaslaşma denen tehlikeli tuzağa düşürmekte ki bu beden gelişiminin seyri bakımından çocuk atletler için uygun olan çoklu yarışma ilkesi ile çelişir bir durum yaratmaktadır. Gerçekte de yapılan araştırmalar, çok önemli diğer mahsurlar yanı sıra, tek branşla sınırlanmanın üstelik ilgi kaybı yarattığını açıkça ortaya koymuştur.
 
Birçok deneme, araştırma ve tekrar tekrar yinelenmiş pilot yarışmalardan elde edilen sonuç, küçük yaştakiler için acilen yeni bir yarışma türünü geliştirme zaruretini açıkça ortaya koymuştur. Aşikâr olmuştur ki tasarlanacak yeni Atletizm Konsept’inin, sırf çocuğun gelişimiyle ilgili ihtiyaçlara odaklı olması zarureti vardır.
 
Böyle olunca, benimsenecek stratejinin, çocuklar için eğlenceli ve onları en yüksek seviyede motive edebilecek hareketleri   daima gözönünde bulundurmalıdır. 
 
Etkinlikler eğlenceli ve ilgi çekici birer Atletizm Takım Yarışması olarak algılanmalı. Ayrıca yarışmaların gerektireceği fiziki güç her çocuğun erişebileceği seviyede olmalı ki ilkönce ona ulaşabilsin ve giderek motor yeteneklerini arttırarak geliştirebilsin.
 
Özetle, tasarlanan yeni tür etkinlikler, en azından, farklı motor özelliklere dayanan sektörlerin kurulmasına ve buralardaki faaliyetin hevesle ve  zevkle icra edilmesine izin vermelidir. Bunun için de sürat ve mukavemet koşularının, atma ve atlama branşlarının günümüzdeki geçerli düzenlemesinde değişiklikler yapmanın artık zorunlu olduğu görülmüştür.
 
2001’ in ilkbaharında IAAF’ın görevlendirdiği KIDS ATHLETICS ÇALIŞMA GRUBU bu maksatla kurulmuştur.Yani bu gruptan, yetişkinler Atletizminden farklı bir Atletizm uygulaması yaratması istenmiştir. Tamamlandıktan sonra da Projeye, IAAF KIDS ATHLETICS adı verilmiştir.
 
IAAF ÇALIŞMA GRUBU üyeleri:
 • Björn Wangeman   ( IAAF )
 • Elio Locatelli    ( IAAF )
 • Dieter Massin    ( Almanya )
 • Charles Gozzoli   ( Fransa )
Heyet tarafından tasarlanan yenilikçi programın gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki kavramlara dayandırılması zarureti görülmüştür.
 • Atletizm çalışmaları ve Atletizmin organizasyonu ile ilgili yerleşik  anlayışlara kökten bir değişimin getirilmesi,
 • Atletizm’de Yaş, Performans ve Eğitim alanlarında bakış açılarının ve fikirlerin tazelenmesi, köklü bir Reform’a gidilmesi. 
 • Çocuk  yaştakilerin  Atletizmle  oyun  yoluyla  tanıştırılmaları ve hiçbir şekilde katı idman programları ve ağır yarışma koşullarıyla karşı karşıya bırakılmamaları
 • Atlete ulaşma yöntemlerinde değişikliğe gidilmesi
 • Dışa  açılma   (başka  kuruluşlarla ,  özellikle   MEB ,  Üniversiteler, Mahalli Yetkililer, Dernekler, Vakıflar  vb   ile  temas  kurulması  ve işbirliğine gidilmesi 
 • Bu Genel  Politika  çerçevesinde  gençlere   Atletizmi  tanıtmak için faaliyet alanları ve organizasyonlarında model değişikliği yapılması
 • Gençlerde, bir gruba, bir topluluğa aidiyet duygusunu geliştirmek düşüncesiyle özel Branş triatlonları gibi karma takım içinde kızlı-erkekli yarışabilecekleri uygun zeminler hazırlamak suretiyle, onlara Atletizmi daha güçlü bir şekilde benimsetilmesi,
 • Atletizmi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla özel Eğlence günleri düzenlenmesi,
 • En  küçük  yaşlardan   itibaren  çoklu  yarışmalara  katılma imkânlarını yaratılması,
 • Kış faaliyetlerine daha geniş yer verme düzenlemesine hemen başlanılması.
Sitemiz bugün (2) kez, toplamda (154145) kez ziyaret edilmiştir.
Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sitenin tüm hakları Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı'na aittir. Sitedeki video ve fotoğrafların izin alınmadan
kopyalanması ve kullanılması,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur