Türkiyede Atletizmi Başarılı Buluyormusunuz


Felsefe & Strateji

Sporun, özellikle gençler bakımından taşıdığı önem birçok Resmi Belge’de yer almıştır.  Sosyal,  kültürel ve Halk sağlığı açısından toplumun mutluluğuna büyük katkıları olduğu kesindir. Önemli bir başka husus, Sporun, dürüstlük, takım ruhu ve dayanışmayı öğretmesi, cinsiyet, etnik köken ve sosyal mensubiyet yönünden ayrımcılığı ortadan kaldırılmasına gıüçlü zemin hazırlaması istikametinde hayati önemde  bir eğitim aracıdır. Kişisel bir uğraş olmaktansa, spor, toplumsal bir kimliğe hitap ettiğinden, çocuk ve gençlere uygun rol modelleri örnekleri sunacaktır.

Spor, sıklıkla halk sağlığının iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Sağlık, yaşlanan nüfus açısından da önemli bir sorundur. Spor ve bedensel faaliyet bu kesimin daha yüksek bir sağlık standardına kavuşturulmasına yardımcı olabilecektir.

Okul’da, genelde, bedensel etkinliklerin ve sporun, özellikle de Atletizm alışkanlığının yerleştirilmesine  elverişli, ideal bir ortam vardır. Ülkemizde, Atletizmin yaygınlaştırılması için okulların merkezî ve etkili bir paya sahip olması kaçınılmazdır. Bu da ancak Üniversiteler, Federasyon, MEB Okul Sporları sorumlularının ve yetkin Spor Kuruluşlarının işbirliğiyle mümkün olabilecektir.

Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı kuruluşundan bu yana, bulunduğu çalışmaların dayanağını Türkiye’nin de imzaladığı 1963 tarihli Avrupa Kültür Konvansyonu bünyesinde vazife gören Kültürel İşbirliği Konseyince alınmış 1963 Tavsiye Kararları ile O tarihten günümüze kadar AB Kültür ve Spor Komisyonunun, Uluslarası  Spor Kuruluşlarının ve IAAF’ın çalışmalarında ve bunlara getirilen yeniliklerde bulur.

Uluslararası platformlarda erişilen yüksek atletik performansın temeli durumuna gelmiş olan çerçeve sistemleri Türkiye’nin ve Türk Atletizminin özel şart ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde 7-19 yaş dilimini ve bu grubun çalıştırıcı personelini bütünlük içinde kapsayan bir eğitim anlayışını geliştirir.

Aynı zamanda, Kültürü bütünleyici ve terbiye edici unsurlarla dolu olan Sporu, çağdaş ve uygar bir dünyanın üyesi, hele Avrupa ülkesi bir Türkiye’de artık çocuklarımızın günlük hayatının bir parçası haline getirilme zorunluluğunun  bilinci ile  faaliyet göstermektedir.

Türk Atletizminin altyapısını IAAF felsefenin ışığında yeniden şekillendirmek ve IOC ile IAAF’a bağlı diğer ülkelerin seviyesinde icraatta bulunmak, Türkiye Atletizm Federasyonu, Üniversiteler, Atletizmle ilgili tüm Eğitim Kurumları, Uygulayıcı Kuruluşlar ve onlarla işbirliği içerisinde, esasen kuruluşundan beri bu görüşlerin kendi etkinlikleri zemininde uygulayıcısı olan NAİLİ MORAN ATLETİZM EĞİTİMİ VAKFI‘nın müşterek görevi olduğu inancındayız .VAKIF kendi programını, yukarıda sözü edilen felsefenin ve genel kabul görmüş IAAF ‘ın Örnek Programı doğrultusunda, aynı zamanda diğer üye ülkelerdeki yaygın uygulamaların ışığında yeniden yapılandırmıştır.

Sitemiz bugün (28) kez, toplamda (157060) kez ziyaret edilmiştir.
Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sitenin tüm hakları Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı'na aittir. Sitedeki video ve fotoğrafların izin alınmadan
kopyalanması ve kullanılması,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur