Türkiyede Atletizmi Başarılı Buluyormusunuz


Eğitimde Yol Haritası

Günümüzde gelişmiş, çağdaş okulun, eğitim konusunda  yepyeni  bir yol  takip ettiğine ve ‘istisnasız  tüm öğrencileri  kapsayan  bedensel faaliyet ‘ unsurunu  başlıca hedefleri arasında gördüğüne, bu hedefe de teknikten ziyade  öğretim metodolojisi, pedagoji ve eğlence yöntemlerini kullanarak  ulaşıldığına  tanık  oluyoruz.

Okulların, bu çabalarıyla bağlantılı olarak,  Federasyonlarla ve özerk spor kuruluşlarıyla  işbirliği hususu üzerinde önemle durulduğunu ve nihai hedef olan ’bedensel faaliyet yoluyla  eğitim’ sürecine katkıda bulunacak Projeler üzerinde yoğunlukla  durulduğunu  görmekteyiz.

Vakfımızın amacı, Okul’la  Yerel Spor kuruluşları, İdari makamlar  ve başta Beden Eğitimi  Yöneticileri olmak üzere mahalli Eğitim sorumluları arasında düzenli ve etkin ilişkilerin kurulmasının ve sürdürülmesinin  sağlanmasına  yardımcı olmaktır  zira geliştirme  faaliyetlerinin yönetiminde başarı, bu üç mahalli Merkezin,  yani Okul, Özerk Spor kuruluşları ve ilgili yerli Makamların etkili işbirliğine bağlı olduğuna inanmaktadır. Ayrıca bu tür bir işbirliğinin  hedeflenmesinin sebebi, Projenin yaygın tanıtımı, katılımın sağlanması ve çalışmaların  başlatılması hususlarının, gerek Federasyonların gerek Okulların gerekse de Spor kuruluşlarının ortak ilgi alanına girmesidir.

Atletizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi esaslarının, pedagoji-psikoloji-metot-oyun ve teknikle yakından bağlantılı olduğundan, bu esaslar çocukların okulda, ailede, toplumda, başkalariyle varolan kişisel ilişkilerinde, gözlemledikleri  gündelik gerçeklerle uyuşma halinde olması büyük önem taşımaktadır.

Uygulayıcıların başlıca düşüncesi, herkesi eşit şekilde beden eğitimi ve genel anlamda sporla tanıştırmak olmalı. Bunun için  de kullanılacak en verimli yöntem, motorsal ve bedensel faaliyetler yoluyla  aşama aşama çocukların eğitsel, pedagojik ve teknik gelişmelerini etkileyecek bir öğretim tarzı olacaktır.

Okul  -  Spor  Özerk  Kuruluşu   işbirliği 
Okul, çocuklara, gençlere Atletizmi    bir eğitim ve öğretim  aracı olarak kullanmak suretiyle tanıtmak ve faaliyeti tüm öğrencilere yaymakla , bunlara  iyi vatandaş   yetiştirilmesinde önemli etkisi olan düzenli bir spor hayatının  kapılarını açmak hedefini gütmeli.

Geliştirilmek istenen işbirliği alanları:  Okul Atletizmi Projesinde,  öğrencilere ve eğiticilere yönelik teknik ve kültürel geliştirme     faaliyetleri ( bilgilendirme  ve bilgi güncelleştirme  seminerleri gibi) ;    her tür geliştirme faaliyetleri . Okullar ve Kurumlararası   karşılaşmalarının organizasyonu içinde işbirliği, öğrenciler için teknik hazırlık çalışmaları ve yine onlara mahsus
Mini Hakemlik Kursları   gibi  okulun bulunacağı ve  bulunmak  isteyeceği etkinlikler.

Parasal ve insan gücü (personel, ödül, donanım, gereç vs gibi Projenin gerçekleşmesine yarayacak imkânların tedarikine katkı.

  • Projenin gelişme süreci okul takvimi ile uyum içinde  olmalı, lojistik destek, ödüller, çeşitli hediyeler, madalyalar, kupalar  işbirliğinin  temel unsurlarını oluşturmalıdır.
  • Projenin uygulanması için Kuruluşun önereceği işbirliği daima Okul Programına öncelik verecektir.

Atletizm ve Müfredat

Atletizm sporunun çeşitli branşlarındaki çalışmalar insan bedeni ile onun işleyişi hakkında bilgi kazandırması yanısıra kişiliğin oluşmasına büyük  katkısı  bulunan diğer önemli öğelerinin gelişmesine  de yol açmaktadır. 

Ör: Beden  faaliyetlerinin  geliştirilmesi   hazırlık  dönemi,  anatomi,  fizyoloji, fizik, matematik, hareket teorisi vb  hakkındaki bilgilerin pekiştirilmesini sağlayacaktır.
Başkalarıyla yarışmanın kazandıracağı deneyim ise, öğrencilerin psikoloji, sosyoloji gibi konulara daha  büyük bir merakla eğilmesine  ve bilgisini genişletmeye itecektir .
Yarışmalar, Pistler, Salonlar gibi donanımlı alanlarda olduğu kadar, okul bahçeleri, çim zeminli yerler, Parklar, ormanlar, geniş meydanlar veya herhangi başka benzer mekânda yapılabilir.

Bu mekânları benimsemek çocukların, hem doğayı hem insan emeğinin ürünlerini tanımalarını, sevmelerini, bunlara saygı duymayı öğrenmelerini, aynı zamanda kurallara uygun davranış biçimleri kazanmalarını sağlayacaktır.

Yarışmalar, Pistler, Salonlar gibi donanımlı alanlarda olduğu kadar, okul bahçeleri, çim zeminli yerler, Parklar, ormanlar, geniş meydanlar veya herhangi başka benzer mekânda yapılabilir.

Bu mekânları benimsemek çocukların, hem doğayı hem insan emeğinin ürünlerini tanımalarını, sevmelerini, bunlara saygı duymayı öğrenmelerini, aynı zamanda kurallara uygun davranış biçimleri kazanmalarını sağlayacaktır.

Sitemiz bugün (3) kez, toplamda (154146) kez ziyaret edilmiştir.
Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sitenin tüm hakları Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı'na aittir. Sitedeki video ve fotoğrafların izin alınmadan
kopyalanması ve kullanılması,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur