Türkiyede Atletizmi Başarılı Buluyormusunuz


Atletizmde Oyunlar
Atletizm, kondisyon ve koordinasyon yeteneklerinin çeşitli ve karmaşık hareket teknikleri yoluyla desteklenen bir faaliyettir. Özel antrenman yöntemleri, teknik ve kondisyon çalışmaları gerektirir. Ne var ki tüm bu hususları oyun biçiminde gerçekleştirmek de mümkündür.
 
A - Beceri ve oyunlar
Atletizmin branşları koşma, atma, atlama temel becerilerine dayanmaktadır. Bunlarla ilgili olan öğretim yöntemlerinin kullanımı, söz konusu alanlarda genç sporcunun çok yönlü hareket teknikleriyle donatılması ve malzeme kullanımı konusunda beceri geliştirebilmesi amacına yöneliktir.
 
Atletizm Oyunlarının önemli avantajı, tüm bu hususları kapsayabildiği gibi koşma, atma, atlamaları, çocuklara yeni ve değişik bir düzenleme ile albenili bir oyun formatı içerisinde sunabilmesidir. Sporcu sprint veya dayanıklılık koşusu yaparken, atarken, atlarken, çoklu ve bayrakta yarışırken tüm bu branşlar arasındaki farklılıkları algılayacaktır; hareket tekniklerini öğrenecek ve oyun oynarken, farkına varmadan bunları bünyesine sindirerek otomatik hale getirecektir. Atma oyunu oynamakla atma becerisini geliştirecek; ör: Reaksiyon (tepki) ve hareket çabukluğu isteyen oyunlar onu 100m sprint, Engelli koşu ve atlama branşlarına hazırlayacaktır.
 
B - Kondisyon ve Oyunlar
Atletizmin Teknik kadar önemli ikinci yönü, kondisyondur. Sprintler ve atlamalar için sürat, reaksiyon sürati ve kuvvet, orta ve uzun mesafeler için de öncelikle dayanıklılık göz önünde bulundurulur. Kondisyon aynı zamanda temel biyomotor durumun göstergesidir ve performansın belirleyici unsurudur. Atletizm Oyunlarında öncelikli olarak sporcunun kondisyonu, kuvveti, sürati ve dayanıklılığı üzerinde durulmaktadır.
 
C – Koordinasyon ve Oyunlar
Koordinasyon, gerekli bedensel unsurların düzen ve ahenk içinde hareket beraberliğini ve aynı doğru hedefe yönelişini sağlar. Ayrıca hareketin hangi aşamasında, hangi bölümünün, bedenin hangi unsuru ile yerine getirileceğini belirler. Ayrı ayrı kasların birbirleriyle eşgüdüm içinde çalışmasını güvence altına alır. Bu nedenle güçlü bir koordisyonun tüm atletizm branşları için önemli olduğunu, Engelli koşular, Yüksek atlama, Uzun atlama, Üç adım atlama, Sırıkla atlama, Gülle, Disk ve Cirit atma gibi Teknik Branşlar için ise olmazsa olmaz bir koşul teşkil ettiği açıktır.
 
Oyunlar bu bütün içerisinde, gerek koordinasyonun pekiştirilmesi gerekse malzeme kullanımı alıştırmaları açısından ve yerine getirdiği işlev bakımından memnuniyet verici bir çalışma ortamı yaratmaktadır.
 
EĞİTSEL HEDEFLER
 
1 – Motorsal ve Fizyolojik eğitim Hedefleri
Öğrencilerin,
·        Yeni hareket becerilerini denemeleri, sportif hareketleri müzik ritmi eşliğinde yerine getirmeleri (koordinasyonun ve bedensel ritmin oluşması açısından önem taşımaktadır),
·        Badminton topu ile cirit atma tekniğini kullanarak, Sağlık Topunu vurma (hedefe atış) ve Pencereye atış (işaretlenmiş çerçevelere) yapmaları,
·        Motor fonksiyonları harekete geçiren faaliyetleri zamanla sınırlı olarak yerine getirmeleri,
·        Koşu gibi anaerobik egzersizlerde bulunmaları sağlanmalıdır.
 
2 - Bilişsel Eğitim Hedefleri
Öğrenciler,
·        Bayrak yarışı biçiminde ve iki branşlı bir organizasyonu çok basit şekliyle düzenlemeyi,
·        Kendi performanslarını doğru biçimde değerlendirmeyi,
·        Çalışmalarını önceden planlamayı ve sorun çözme stratejisi oluşturmayı,
·        Kurallara uymanın kendi yararlarına olduğunu kavramayı,
·        Daha yüksek “Kalp atışı ve solunum sıklığı“ ile hedefe ulaşma arasındaki ilişkinin farkına varmayı öğrenmelidir.
 
            3 - Duyuşsal eğitim Hedefleri  
                Sporcuların,   
·        Koşmanın, atmanın, atlamanın keyfine varmaları, oyunlardan zevk almaları,
·        Telaşsız fakat istikrarlı biçimde performanslarını geliştirmeleri,
·        Gelişirken daima dürüst yarışma yolunda kalmaları gözetilmelidir
 
           4 - Sosyal Davranış Eğitimi Hedefi
                Çocuklar, gençler
·        Okul ve Takım arkadaşlarıyla daima yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaya,
·        Takımla ilgili işleri öngörmeye ve elbirliğiyle planlamaya yöneltilmelidir.
Atletizm Oyunlarının, Klasik Atletizmden (yani Çıkış Takozlu, Kronometreli Sprint ile Kum Havuzlu, Çelik Metreli Uzun Atlama gibi) olumlu biçimde farklılıklar taşıdığını görmekteyiz. Klasik Atletizm, sistemi gereği, çalıştırıcıya ve yöneticiye, ölçülebilir ve değerlendirilebilir performans bilgileri sunar. Öğrenciler arasında ise, çoğu zaman Atletizmin sırf ölçüm yapmaya yaradığı konusunda yanlış bir düşüncenin yaygın olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni de bu sporda zaman ve uzunluk ölçümlerinin hep başlıca ilgi odağı olarak öne çıkması şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca kişinin bireysel gelişimi olgusuna göre, kişiler arası kıyaslamaların üzerinde daha önemle durulduğunu da biliyoruz.
 
Atletizm oyunları bu yaklaşımların zeminini yok etmektedir. Burada da galibiyet doğal olarak aranmaktadır ancak bu, “Puan Çokluğu” veya “Sonuç Toplamı Fazlalığı” yoluyla elde edilmektedir. Değerlendirmeler çoğunlukla “Takım” kapsamında oluşur ve daima “Oyun” içinde birliktelik esasını temel alarak yapılır. Atletizmde bu tür bir uygulama ancak “Çoklu Branşlarda” ve “Bayrak Yarışlarında” görülür.
 
Atletizm Oyunlarına, Sosyal Bilimler öğretilerine uygun biçimde Takım Sporu olarak tanım koymak mümkündür. Üstelik Oyunlar, zaten çeşitlilikler gösteren Atletizme daha da büyük deneyim içeriği kazandıracaktır. Ayrıca, Temel Eğitim yaşındaki çocuklara yönelik Atletizm öğretimi ve çalışmaları için uygun bir temel hazırlık yöntemi sunmaktadır.
 
Okullar ve topluluklar için öncelikle basit ve hareketli oyunlarla başlamanızı öneririz. Zorluk derecesi daha yüksek oyunları da ara ara kullanabilirsiniz. Bu faaliyet organizasyon bakımından kolay olduğundan ve pek az malzeme ile gerçekleşebildiğinden, serbest zamanların değerlendirilmesine elverişlidir. Dolayısıyla da okul ve iş saatleri dışında yapılabilen bir etkinlik olarak alışkanlık yaratabilir.
 
Oyun alanının öğrencilere ve oyunculara yakın olması, Atletizm Oyunlarının taşıdığı bir başka avantajdır. Böylece her boş geçen zaman değerlendirilebilmektedir. Öğrencileriniz yeterli olgunluğa geldiklerinde, yavaş yavaş Atletizmin geleneksel branşlarını tanıtmaya başlayabilirsiniz (çocukların ancak tek tük başarılı olması sizi şaşırtmasın).
 
İyi bir organizasyon içerisinde, giderek daha fazla branşla beraber bu branşlara ait değişik çalışmalar sunulduğu zaman, çocuklarınızın ilgisinin artacağına tanık olacaksınız. Oyunların seçimi az çok tercihe bırakılmıştır. Örneğin, daha çok Atmalarla ilgili veya Sprint yönü ağır basan Oyunların yanı sıra, hem Atmaları hem Sürati işleyen Oyunlar da vardır. Kolaylık olması bakımından bunlarla ilgili bilgiler Ayrışım Tablosunda gösterilmiştir.
Sitemiz bugün (3) kez, toplamda (154146) kez ziyaret edilmiştir.
Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu sitenin tüm hakları Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı'na aittir. Sitedeki video ve fotoğrafların izin alınmadan
kopyalanması ve kullanılması,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur